B A S I N B Ü L T E N İ

Bilindiği üzere, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 6292 Sayılı Kanun 26.04.2012 tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kanunda belirtilen süreler dahilinde 2/B taşınmazlarının satış işlemleri yapılmakta olup, ayrıca aynı Kanunun 12. maddesi kapsamında Hazineye ait tarım arazilerini Kanuni süre içerisinde başvuru yapanlardan hak sahiplerine satış işlemleri yapılmaktadır.

Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; 22.09.2017 tarihli ve 2017/10842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;

1-Süresi içinde başvurmayanlara,

2-Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere,

3-Taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen ve 06.03.2017 tarihli ve 2017/9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla altı ay uzatılan başvuru ve ödeme süreleri, altı ay daha (07.03.2018 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Ancak, 2/B alanlarında bulunan taşınmazlara ilişkin olarak; bu Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılan başvuru ve ödeme süreleri, 6745 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle başvuru ve ödeme süreleri sona erenleri kapsamakta olup, bu tarihten (7 Eylül 2016) sonra başvuru yapmayanlar ve 3 aylık ödeme süresini kaçıranlar ile ikiden fazla taksit ödemeyenlerin süre uzatımından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, 6292 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasıyla, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak,

-Süresi içinde başvurmayanlara verilen başvuru süresi bir yıl (07.09.2018 tarihine kadar) uzatılmıştır.

 

 

 

KAMUOYUNA DUYURULUR