Akçakoca OSB sini Kuruyor Logosunu Arıyor
Akçakoca Kaymakamlığı ile Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası “Akçakoca OSB’ sini Kuruyor, Logosunu Arıyor” sloganı ile logo tasarım yarışması başlattı.
Akçakoca TSO Başkanı Pazvant yaptığı basın açıklamasında; “Her geçen gün güçlenen Oda olarak, “Akçakoca Demirçelik İhtisas OSB’ sini Kuruyor, Logosunu Arıyor” sloganıyla gerçekleştireceğimiz Logo Tasarım Yarışmasının duyurusunu yapmak üzere basın açıklaması yapmakatayım. Biliyorsunuz görsel kimlik bir markayı var eden, zihinde algılanmasını ve yer etmesini sağlayan en önemli unsurdur. Halk arasında da yaygınca söylendiği gibi “tüm algılar gözle başlar” ifadesi özellikle marka, tanınırlık ve kurum kimliği açışından çok önemli ve doğru bir ifadedir. Bu kapsamda Akçakoca’nın sadece ürettikleri ile değil resim, fotoğraf veya logo olarak da markalaşması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.
Konuşmasında Akçakoca’nın marka değerlerine değinen Pazvant; “son bir yıldır ısrarla üzerinde durduğumuz bir konu olan Akçakoca Fındığı marka ve önemli bir değer olarak karşımızda duruyor. Akçakoca Markaları ile geleceğe yön veren bir şehir hüviyetine sahip olmalıyız” şeklinde konuştu.
TÜM ŞEHRİ KUCAKLAYAN BİR LOGO HEDEFİ
Pazvant, düzenlenen logo tasarım yarışmasının içeriğini ve teknik detaylarını şöyle sıraladı;
ü Yarışma, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derecedeki yakınları dışında ulusal ve uluslararası tüm profesyonel tasarımcılar ile halkımıza açıktır.
ü Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, Akçakoca’ nın yapısına katkıda bulunmalıdır.
ü Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. 
ü Tasarımda “Akçakoca Demirçelik İhtisas OSB” ve kuruluş tarihi olan “2017” mutlaka kullanılmalıdır.
ü Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında herhangi bir grafik tasarım programı ile (Adobe İllüstratör, Photoshop, CorelDraw veya Frehand) çizilmelidir. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul edilemez.
ü Tasarımların 300 dpi çözünürlükte, yüksek gramajlı A4 boyutunda, PDF dosya formatında çıktısı alınmalı, CD veya DVD’ye vektörel hali ile PDF formatı kaydedilmelidir.
ü Her katılımcı en fazla üç farklı tasarımla yarışmaya katılabilir. Tasarımların her birine ayrı ayrı rumuz belirlenerek logo çıktılarının arkasına yazılmalıdır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanmalıdır.
ü Tasarımcılar, her bir tasarımları için kısa cümleler ile logolarında neler anlattıklarını yazacaklardır.
ü Katılımcılar, her bir tasarım için “Katılım Formu”nu eksiksiz doldurmalı ve imzalamaldır.A4 boyutlu logo çıktılarını, her bir logo için imzalı katılım formlarını, logo açıklamalarının olduğu A4 word dosyası çıktısını ve bir CD kopyasını aynı zarfa koyarak, 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine (Yalı Mahallesi Bahadır Yalçın Caddesi No:21 Akçakoca/DÜZCE) adresine elden veya posta ile göndermelidir.
Logonun belirlenmesinde değerli bir ekipten destek aldıklarını belirten Pazvant, İlçemiz ve kurumumuz adına bu özel ve anlamlı yarışmamızda bizlere katkı verecek değerli seçici kurulumuz ve üyelerinin isimlerini aktardı: “Yasin Öztürk – Akçakoca Kaymakamı, Cüneyt Yemenici – Akçakoca Belediye Başkanı, Hüsnü Koç - ATSO Meclis Başkanı, Mehmet Nazım Pazvant – ATSO Yönetim Kurulu Başkanı, Kemal Başar - ATSO Genel Sekreteri
FİNALİSTE 2 BİN TL ÖDÜL
Yapılan başvurular arasından finaliste 2 bin TL ödülü verileceğini belirtti.
Yarışmanın detayları ve başvuru formuna ATSO Genel Sekreterliğinden ve www.akcakocatso.org.tr adresinden ulaşılabileceğini hatırlatan Pazvant. Ayrıca seçici kurul değerlendirme sonuçlarına göre layık görülen eser Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası resmi web sitesinden yayınlanacaktır”.
“Son olarak logo tasarım yarışmasının İlçemize ve kurumumuza hayırlı sonuçlar getirmesi temennisi ile konuya duyarlı vatandaşlarımızı logo yarışmasına katılımlarını bekliyorum.”
AKÇAKOCA KAYMAKAMLIĞI
AKÇAKOCA BELEDİYESİ
AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI
 
AKÇAKOCA DEMİRÇELİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
“Akçakoca OSB’ sini Kuruyor, Logosunu Arıyor”
 
  1. YARIŞMANIN KONUSU: “Akçakoca OSB’ sini Kuruyor, Logosunu Arıyor” sloganıyla yola çıkarak, İlçemize kazandırılan Akçakoca Demirçelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi logo tasarım yarışmasıdır.
  2. AMAÇ: Akçakoca’nın inovatik yüzünü yansıtabilecek, ulusal ve uluslararası arenada temsil edilmesi amacına yönelik olarak, OSB’ nin kurumsal kimliğine yakışır logo tasarımlar elde etmek amaçlanmıştır. Aynı zamanda Akçakoca Kaymakamlığı ile Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası tasarımcıları desteklemek, cesaretlendirmek ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması hedeflemiştir.
  3. LOGODAN BEKLENTİLER: Akçakoca’ nın konumu, turizmi, coğrafyası, OSB’ nin üretim kalitesi ile merak uyandıran, sanayi ve ticaretin kolaylaştırılmış olması ve kurumsal yapısının tamamlamasına katkıda bulunduran OSB’ yi uyandırması dikkate alınması önemlidir.
  4. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, Akçakoca Demirçelik İhtisas OSBi’nin kurumsal yapısına katkıda bulunmalıdır. Tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık esastır. Tasarımda “Akçakoca Demirçelik İhtisas OSB” ve kuruluş tarihi olan “2017” mutlaka kullanılmalıdır. Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir. Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi logotype ile de oluşturulabilir. Tasarımlarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Yarışma sonunda seçilecek logo, Akçakoca Demirçelik İhtisas OSB’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kâğıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi gerekmektedir.
  5. KİMLER KATILABİLİR: Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında ulusal ve uluslararası tüm profesyonel tasarımcılar ve halkımıza açıktır.
  6. TEKNİK KOŞULLAR:
 a.)Tasarımlar, Akçakoca Demirçelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ nin kurumsal değerlerini temsil eder nitelikte yaratıcı ve yalın bir forma sahip olmalıdır.
 b.)Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan logo sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir.
c.)Logo tasarımında “Akçakoca Organize Sanayi Bölgesi” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir.
d.)Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında herhangi bir grafik tasarım programı ile (Adobe İllüstrator, Photoshop, CorelDraw veya Frehand) çizilmelidir. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmez.
e.)Tasarımların 300 dpi çözünürlükte, yüksek gramajlı A4 sayfa boyutunda, PDF dosya formatında çıktısı alınmalı, CD veya DVD ye vektörel hali ile PDF formatı kaydedilmelidir. Sayfanın orta üst kısmına büyük kenarı en fazla 10 cm gelecek şekilde logonun orijinal hali, hemen altına büyük kenarı en fazla 3 cm olacak şekilde logonun küçük renkli formu ve hemen yanına yine uzun kenarı en fazla 3 cm olacak şekilde siyah-beyaz formu yerleştirilmelidir. Sol köşeye ise 10 pt büyüklüğünde Arial Bold yazı fontu ile Pantone veya CMYK değerleri her renk için yazılmalıdır. Renkler 0,5 cm lik küçük kereciklere taşınarak CMYK değerlerinin soluna yerleştirilmelidir (örnek 1).
 
 
 
 
                          10 cm
 
 
 
 
 
       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                3 cm                                                                      3 cm
 
 
           
 
Örnek 1. Logo yerleştirme örneği
f.) Her katılımcı en fazla üç farklı tasarımla yarışmaya katılabilir. Tasarımların her birine ayrı ayrı rumuz belirlenerek logo çıktılarının arkasına yazılmalıdır. Rumuzlar, altı rakamdan veya harf karakterinden oluşturulmalıdır. (Örneğin, Rumuz:160570 veya Rumuz:ABCKLO).
g.) Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanmalıdır (Örneğin. 160570_1, 160570_2, 160570_3).
h.) Tasarımcılar, her bir tasarımları için kısa cümleler ile, logolarında neler anlattıklarını yazacaklardır. Anlatılar, Microsoft Word ortamında, bir A4 dosya boyutunu geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı fontu ile 12 pt büyüklüğünde yazılmalıdır.
i.) Katılımcılar her bir tasarım için “Katılım Formu”nu eksiksiz doldurmalı ve imzalamalıdır. A4 boyutlu logo çıktılarını, her bir logo için imzalı katılım Örnek 1. Logo yerleştirme örneği formlarını, logo açıklamalarının olduğu A4 word dosyası çıktısını ve bir CD kopyasını aynı zarfa koyarak; Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası resmi adresine posta veya kargo ile göndermelidirler.
j.) Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kâğıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Katılım formu, çalışma ve çalışmanın yer aldığı CD veya DVD bir zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, logoların olduğu A4 çıktılarının arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Eserin ön yüzünde tasarımcının kimliğini belirleyecek hiçbir ibare bulunmamalıdır. Tasarımcı ister üç eserle, isterse bir eserle katılsın logo çıktıları ayrı ayrı şeffaf dosya içerine konulacaktır. Tasarımcılar, her eserin arkasına rumuzu yazacak, aynı zarf ve kargo ile gönderecektir. Posta veya Kargodaki gecikmelerden ve kaybolmalardan Akçakoca Kaymakamlığı ile Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası sorumlu olmayacaktır.
k.) Her tasarımcı, kısa öz geçmişleri ile bir adet vesikalık fotoğrafını da göndermelidir. Tasarımcıların bu bilgileri, sergilemede, eserlerinin yanında kullanacaktır.
7.TESLİM YERİ VE TAKVİM: Çalışmalar; AKÇAKOCA TİCARET VE SANAYİ ODASI Genel Sekreterliği, Hacıyusuflar Mahallesi Bahadır Yalçın Caddesi No: 21 Akçakoca / Düzce Şartnamede belirtilen elden veya posta yolu ile 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar ulaşmış olmalıdır.
8.SEÇİCİ KURUL:
Yasin Öztürk / Akçakoca Kaymakamı
Cüneyt Yemenici / Akçakoca Belediye Başkanı
Mehmet N. Pazvant / ATSO Yönetim Kurulu Başkanı
Hüsnü KOÇ / ATSO Meclis Başkanı
Kemal Başar / ATSO Genel Sekreteri
9.ÖDÜL: Yapılan başvurular arasından finaliste 2 bin TL ödül verilecektir.
10.TELİF HAKKI:
a) Dereceye giren tasarımın telif ve yayın hakları Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasına ait olacak ve bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her türlü görsel yazılı iletişimde kullanılabilecektir.
  • Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
  Seçici kurul, eserlerden finale layık eser bulamazsa, final ödülü vermeyebilir.
  • Yarışmada finale seçilen yarışmacı, final ödülü alan tasarımlarının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile, süresiz Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasına vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adın belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasına devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.
  • Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak te’sis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
DİĞER HUSUSLAR Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası’na iade edilir.