25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7144 Sayılı Kanunla, 6292 sayılı Kanuna eklenen "Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı başlıklı geçici 7. Maddesine göre 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak başvuru ve ödeme sürelerinin 30 KASIM 2018 tarihine kadar uzatıldığına dair Basın Bülteni yayımlanmıştı.
        Bu konuda yapılan düzenleme ile 6292 sayılı Kanun kapsamındaki Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin sadece odeme süreleri 30 KASIM 2018 tarihine kadar uzatılmış olup, başvuru süresi; 6745 sayılı Kanunla (Geçici Madde 4) ve 2017/10842 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 7 Eylül 2018 tarihine kadar uzatılmış olduğundan ve devam eden bu süreye ilişkin 7144 sayılı Kanunda düzenleme yapılmadığından Hazineye ait tarım arazilerinin satışından yararlanabilecek hak sahipleri tarafindan satın alma başvuruları 7 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
 
 
KAMUOYUNA DUYURULUR.