Birliğimizce 20.07.2018 Cuma günü saat 15:00'da Kurukavak Köyü İçme Suyu İsale Hattı (Revize) Projesi Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale evraklarını ve CD'sini Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliğinden temin edebilirsiniz.