İLÇE İDARE KURULU
 
 
YASAL DAYANAK              :  5442 Sayılı Kanun
 
KOORDİNATÖR KURULUŞ         :  İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
TOPLANTI YERİ                            :  Kaymakamlık
 
OLAĞAN TOPLANTININ
                           TARİHİ       :  Her Hafta Salı Günü
 
                           SAAT          :  09:30
 
BAŞKAN                               :  Kaymakam     
 
ÜYELER                                : -Askerlikle ilgili konuların görüşülmesi esnasında Askerlik Şb.Başk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  -İlçe Yazı İşleri Müdürü
                                                     -İlçe Malmüdürü
                                                     -İlçe Milli Eğitim Müdürü
                                                     -İlçe Sağlık Müdürü
                                                                         -İlçe Tarım Müdürü