YASAL DAYANAK              :  5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu                                                                                                                                                   40. Maddesi
 
KOORDİNATÖR KURULUŞ         :  İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
TOPLANTI YERİ                            :  Kaymakamlık
 
OAĞAN TOPLANTININ
        TARİHİ          :  Kaymakamlığın Uygun Görüşü ile
                                   Gündem ve Toplantı Çağrı Yazısında
                                   Belirtilecektir. (Ocak – Temmuz)
                    SAAT             :                             Yazıda Belirtilecek Saatte.
 
BAŞKAN                                  :   Kaymakam     

 

                    ÜYELER                                :

 

 

- Akçakoca  İlçe Jandarma Komutanı

- Akçakoca İlçe Emniyet Müdürü

-Akçakoca Askerlik Şubesi Bşk.

- Akçakoca  İlçe Yazı İşleri Müdürü

- Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürü

- Akçakoca Gençlik Hiz. ve Spor İlçe Müdürü

-Akçakoca Malmüdürü

-Akçakoca Vergi Dairesi Müdürü

- Akçakoca Toplum Sağlığı Merkezi Bşk.

-Akçakoca Devlet Hastanesi        Başhekimi

-Akçakoca  Gıda Tarım ve Hayvan.Müdürü  

-Akçakoca İlçe Müftüsü

-Akçakoca  İlçe Nüfus Müdürü

-Akçakoca İlçe Özle İdare Müdürü

-Akçakoca S.Y.D.V. Müdürü

-Akçakoca Tapu Müdürü

-Akçakoca Orman İşletme Müdürü
-Akçakoca Meteoroloji Müdürü
-Akçakoca PTT Mrk. Müdürü
-Akçakoca Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü
-Akçakoca KYK Yurt Müdürü