YASAL DAYANAK                :  3634 Sayılı Kanun ve MSY,8251 A Kaynak Sayım Yönergesi
 
KOORDİNATÖR KURULUŞ :  Özel İdare Müdürlüğü
 
TOPLANTI YERİ                    :  Kaymakamlık
 
OLAĞAN TOPLANTININ
                           TARİHİ         :  Mayıs - Ekim (6 ayda bir)
 
                           SAAT            :  14:00
 
BAŞKAN                                 :  Kaymakam     
 
ÜYELER                                  :  - İlçe Jandarma Komutanı
                                                     - İlçe Emniyet Müdürü
                                                     - İlçe Belediye Başkanı
                                                     - İlçe Malmüdürü