YASAL DAYANAK             :  3924 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve
                                                                          Dayanışmayı Teşvik Kanunu
 
KOORDİNATÖR KURULUŞ         :  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
                                                  Müdürlüğü
 
TOPLANTI YERİ                            :  Kaymakamlık Toplantı Salonu
 
OAĞAN TOPLANTININ
                           TARİHİ          :  15 Günde bir Salı günü
 
                           SAAT             :  10:00
 
BAŞKAN                                  :  Kaymakam     
 
ÜYELER                                :    -İlçe Belediye Başkanı
                                                     -İlçe Müftüsü
                                                     -İlçe Malmüdürü
                                                     -İlçe Milli Eğitim Müdürü
                                                    -İlçe Sağlık Müdürü
                                                    -Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü
                 -Orhangazi  Mah. Muh.(Mehmet ŞENBAŞ)
                 -Kirazlı Köyü Muh.(Zekeriya KAR)
                                                                         -Sivil Toplum Kuruluşu (Necdet KALENDER)
                                                                         -Halktan Üyeler
  (Sefer ÖZTÜRK, Mustafa DELİHASANOĞLU)